Slider[Style1]

เรียนคุณลูกค้าทุกท่านเชียงรายแลนด์.ขอแจ้งรายละเอียดการทำงาน และบริการของเราใหม่.

 เนื่องด้วยทางเราจะปรับเปลี่ยนการทำงานของเราไปเป็นผู้ลงทุนซื้อมา-ขายไป 
ด้วยสินทรัพย์ของเราเอง และด้านสินเชื่อทั้งจ.เชียงราย-จ.อื่นๆ.
ดังนั้น ทางเราจึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ต่อจากนี้หากท่านยังยินดีจะใช้บริการ ของเราในการขายทางเราจะยังโฆษณา ทรัพย์สินต่างๆควบคู่กันไปกับของทางเรา..
แต่การขายทรัพย์สินของท่านนั้นจะไม่ผ่าน(นายหน้า) ทางเรา การติดต่อซื้อ-ขายจะไปยังท่านโดยตรงผ่านเบอร์โทรของท่านเอง.
ทางเรามีหน้าที่การโฆษณา ประกาศขายเท่านั้น
 เราจึงเสนอแนะตามข้อความด้านบนว่า
จากนี้ไป เบอร์โทรการติดต่อซื้อ-ขายจะเป็นเบอร์ของท่านเอง เพื่อให้ท่านตกลงการขายกับลูกค้าเอง มิใช่ทางเราแล้ว.ซึ่งทางเรามีผู้ดูแลการตลาดทางเวปให้เหมือนเดิม.
โดยมีค่าบริการ 500.บาทต่อเดือน ฝากขายอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป
ในการฝากเราขาย.หากท่านขายใด้ ท่านไม่ต้องจ่ายนายหน้ากับทางเรา.เพียงแจ้งกลับมาที่เรา ทางเราจะปิดการขายในสื่อต่างๆเอง

ขอบคุณทุกๆท่าน..

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Style6ที่ปรึกษาด้านการขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริการของเรา


1. สำรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ พร้อมประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ฝากขาย
2. จัดทำโฆษณาตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ป้ายประกาศ, อินเตอร์เน็ต, สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งแลก  เปลี่ยนข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทนายหน้าต่างๆ เพี่อเพิ่มโอกาสในการขาย
3.นำผู้สนใจซื้อเข้าชมอสังหาริมทรัพย์ที่ฝากขาย และคัดกรองผู้ซื้อเบื้องต้นให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
4. รายงานความคืบหน้าให้ผู้ขายรับทราบทุกระยะ
5. ดูแลความถูกต้องของสัญญาและเอกสารต่างๆในกระบวนการซื้อขาย
6. ติดต่อขอสินเชื่อให้แก่ผู้ซื้อ
7. คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน ให้ทราบล่วงหน้า
8. อำนวยความสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
9. บริการเสริมอื่นๆ เช่น จัดหาผู้รับเหมา เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย


ทำไมจึงควรใช้บริการของเรา ?


1. มีที่ปรึกษาในการตั้งราคาขายที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับตลาดปัจจุบัน
2.มีที่ปรึกษาช่วยวิเคราะห์ในการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย
3.เพิ่มโอกาสในการขายด้วยศักยภาพในการโฆษณารูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ป้ายประกาศ, อินเตอร์เน็ต, สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทนายหน้าต่างๆ ทำให้เปิดโอกาสในการเจอกับผู้ซื้อได้มากขึ้น
4.บริการคัดกรองและนำผู้สนใจซื้อ เข้าเยี่ยมชมอสังหาริมทรัพย์แทนเจ้าของบ้าน รวมทั้งเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นที่พอใจแก่ทั้งสองฝ่าย
5 มีมืออาชีพคอยดูแลความถูกต้องของสัญญาและเอกสารต่างๆในกระบวนการซื้อขาย เพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบ
6.มีผู้ดูแลเรื่องการขอสินเชื่อให้แก่ผู้ซื้อ คอยคัดกรองและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ซื้อเพื่อไม่ให้เสียเวลาต่อรองราคากับผู้ที่ไม่มีความสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นๆ
7.มีที่ปรึกษาที่ช่วยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
8.มีผู้อำนวยความสะดวกต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน


ที่ปรึกษาด้านการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์
บริการของเรา


1.ค้นหาและสำรวจ บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตามความต้องการของท่าน
2.นำเสนอข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านให้เลือก
3.จะทำการนัดหมายเพื่อขอเข้าชมอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ (หากมีความสนใจอสังหาริมทรัพย์)
4.ดำเนินการต่อรองราคากับผู้ขายหรือตัวแทนของผู้ขายเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ซื้อ (ทำสัญญาเสนอซื้อแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ)
5.ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้แก่ผู้ซื้อ
6.คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน ให้ทราบล่วงหน้า
7.อำนวยความสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน


ทำไมจึงควรใช้บริการของเรา ?

1.ประหยัดเวลาในการตระเวน หาอสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวเอง
2.ได้อสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับความต้องการมาให้เลือกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3.มีที่ปรึกษาดูแลความถูกต้องเรื่องสัญญาต่างๆในกระบวนการซื้อเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากฝั่งผู้ขาย (หนังสือเสนอซื้อ, สัญญาจะซื้อจะขาย,สัญญาเช่า เป็นต้น)
4.มีที่ปรึกษาในการขอสินเชื่อจากธนาคาร
5 มีบริการอำนวยความสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน
6.และที่สำคัญที่สุด บริการที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น เราให้บริการ ฟรี


ทำไมบริการของเราจึง ฟรี

เนื่องจากค่าบริการในการซื้อขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยปกตินั้นจะเป็นภาระความรับผิดชอบของฝั่งผู้ขายหรือเจ้าของทรัพย์เองเท่านั้น  ทำให้ผู้ที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ มั่นใจได้ว่าหากใช้บริการของเราจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่อย่างใดอย่างแน่นอน หากท่านกำลังมองหาบ้านในฝัน เพื่ออยู่เองหรือต้องการลงทุนก็ตาม  

 โทรปรึกษาเราสิค่ะที่ : 094-718-5818